×

आधुनिक शेती आणि उद्योग

Macro Influencer

Overview

शेतकरी आणि उद्योजक आपण करत असलेले कष्ट आणि गुंतवत असलेला पैसा याची किंमत ओळखून आणि त्याची जाणीव ठेवून आम्ही आपल्यासाठी योग्य आणि अनुभवावर आधारीत माहिती आपल्या आधुनिक शेती आणि उद्योग या चॅनल याच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करत असतो 🙏

आधुनिक शेती आणि उद्योग

Agriculture & Allied Sectors

शेतकरी आणि उद्योजक आपण करत असलेले कष्ट आणि गुंतवत असलेला पैसा याची किंमत ओळखून आणि त्याची जाणीव ठेवून आम्ही आपल्यासाठी योग्य आणि अनुभवावर आधारीत माहिती आपल्या आधुनिक शेती आणि उद्योग या चॅनल याच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करत असतो 🙏

Followers

52

Eng. Rate

0.00%

Total Views

0

Uploads

5

Views (30 days)

0

Followers

132,000

Eng. Rate

0.00%

Comments

0

Total Views

10,794,789

Views (30 days)

0

Let's

Partner

icon

Looking to collaborate with creators & influencers to drive business growth?

Schedule a free consultation to understand how The Good Creator Co. can help you